Вести од индустријата

Кој е механизмот за автоматско хранење на кокошки со вода

2022-12-01
Автоматскиот доводник за вода е исто така познат како комуникатор, принципот на комуникаторот може да се објасни со течен притисок. Ако стаклена цевка во форма на буквата У се наполни со истата течност, се претпоставува дека мал течен лист AB е во центарот на дното на комуникаторот. Да речеме дека течноста е стационарна. Притисокот на течноста во левата цевка десно од таблетата AB мора да биде еднаков на притисокот на течноста во десната цевка лево од таблетата AB.

Бидејќи уредот за поврзување е натоварен со иста течност, густината на левата и десната две течни столбови е иста, според формулата за притисок на течноста P=Ïgh, само кога висината на течната колона од двете страни е еднаква , притисокот на течната колона од двете страни на течниот лист AB може да биде еднаков. Затоа, во случај кога течноста не тече, нивото на течноста во секој контејнер на комуникаторот треба да се одржува рамно.